תקנונים וטפסים

תקנון התשלומים
רשימת שופטי השחיה
הצהרת בריאות
פרוטוקולים
חוקה בינ"ל
בקשה לחופשה מיוחדת
מעבר ספורטאי בהעדר הסכמה
תקנות כלליות
תקנון ועדת משמעת
תקנון בית הדין העליון
תקנון המוסד לבוררות
בקשה לספורטאי מצטיין/פעיל
בקשת סיפוח
טופס רישום שחיין 
טופס שחרור שחיין
צרו קשר

Atzmon@isr.org.il

09-8851970

09-8851969

 

בניין ההנהלה, מכון-וינגייט, נתניה 4290200

שלוחה 1 - מחלקת רישום ותחרויות

שלוחה 2 - מנהל מקצועי

שלוחה 3 - הנהלת חשבונות

שלוחה 4 - אופרציה ושחייה אומנותית

שלוחה 5 - מנהלת המשרד משלחות, חופשות חיילים

 

  • FACEBOOK LINK
  • INSTAGRAM LINK
  • YOUTUBE LINK